เกี่ยวกับประเทศไทย / กรุงเทพมหานคร

Welcome to Thailand

ประเทศไทยแปลว่า ”ดินแดนแห่งอิสระเสรี” และหลายคนบรรยายประเทศไทยว่า ”ดินแดนแห่งรอยยิ้ม” ประเทศไทยตั้งอยู่ใจกลางของผืนดินเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ด้วยพื้นที่ 514,000 ตารางกิโลเมตร ประชากร 63 ล้านคนประมาณไว้เมื่อกลางปี 2545 ประมาณ 92% ของจำนวนประชากรทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ แบ่งออกเป็นพื้นที่หลัก 4 ส่วน ภูเขาภาคเหนือ พื้นที่เกษตรกรรมภาคกลาง ที่ราบสูงกึ่งแห้งแล้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และคาบสมุทรทางใต้ที่โดดเด่นด้วยชายหาดและเกาะอันงดงาม

อากาศค่อนข้างร้อนชื้นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ 29 องศาเซลเซียส มีสามฤดู ฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนตั้งแต่เมษายนถึงพฤษภาคม และฤดูฝนเริ่มจากเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ซึ่งฝนที่ตกติดต่อแต่ละครั้งไม่ค่อยจะเกินสองถึงสามชั่วโมง

กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงของประเทศ เมืองที่ผสมผสานระหว่างประเพณีโบราณกับวัฒนธรรมสมัยใหม่ต่างๆ สามารถเดินทางมาโดยสายการบินหลักของโลกมากกว่า 80 สายการบินจากเมืองต่าง และมีห้องพักชนิดหรูหรา ชั้นดี และแบบมาตรฐาน กว่า 70,000 ห้อง ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติ ในเมืองใหญ่ๆมีผู้สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเป็นจำนวนมาก

หาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเทศไทย ได้ที่ www.tourismthailand.org

Special Tour Package for MEDICAL FAIR THAILAND 2019 attendees – One Day Trip to Suphan Buri

Enjoy a one day trip to Suphan Buri and discover the Pre-Ayudhya Ancient Uthong history! Suphan Buri is one of the Central Provinces of Thailand and the home city of Prince U-Thong, Founder of the Ayutthaya Kingdom. This one-day programme has been specially put together in collaboration with the Thai Medical and Wellness Tourism Association for visitors and exhibitors of MEDICAL FAIR THAILAND as it presents the rich history and culture behind the charming country.

The one-day trip will start at the famous Pa Le Lai Temple – famous for its Buddha statue and its artistic mural which tells the history behind King U-Thong, thereafter it will continue to the Thai Farmers Lifestyle and Spiritual Learning Center. Visitors can learn about rice production in Thailand and explore the museum and learning centres.

After lunch, you will visit the 100-year old Sam Chuk Market for a traditional shopping experience. Retaining its authentic Thai style since a century ago - this local market received the Award of Merit in the 2009 annual UNESCO Asia-Pacific Heritage Awards for Culture Heritage Conservation! The one-day trip will end off with a visit to the Buffalo Conversation Village, one can immerse in the beautiful and peaceful surrounding with the nature – taking in the beauty of Thailand’s trees and flower.

For more details and to book this tour, please click here.

ข้อเท็จจริงและตัวเลข

About Thailand

ที่ตั้ง:

ตั้งอยู่กึ่งกลางของคาบสมุทรอินโดไชน่าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
15.8700° N, 100.9925° E

ประชากร:

69,248,820 (2019)

ภาษาราชการ:

ภาษาไทย

หน่วยเงินตรา:

บาท
XE Currency Converter

สภาพภูมิอากาศ:

เขตร้อน ร้อน ชื้น

MEDICAL FAIR THAILAND will be held at BITEC in Bangkok. More information about the venue here.

Top