เกี่ยวกับผู้จัดงาน

เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย

Messe Duesseldorf Asia

ดีที่สุดสำหรับธุรกิจ

เราทำอะไร เราทำตรงจุด 

ลูกค้าของเราต้องมาก่อนเสมอ

ในฐานะที่เป็นบริษัทจัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจที่ให้บริการแบบครบวงจร เรานำเสนอโปรแกรมงานแสดงสินค้าระดับนานาชาติที่ครอบคลุม มุ่งเน้นด้านเครื่องจักรและวิศวกรรมโรงงานผลิต การแพทย์และการดูแลสุขภาพ ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นศูนย์กลางการปฏิบัติงานของบริษัท ในปี 2528 เป็นบริษัทระดับแนวหน้าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และปัจจุบันเป็นหนึ่งในผู้จัดงานแสดงสินค้าภาคธุรกิจชั้นนำและมีอิทธิพลต่อธุรกิจมากที่สุดในภูมิภาค

บริษัทมุ่งความสนใจไปที่การนำเสนอเวทีอันมีประสิทธิภาพสำหรับการทำธุรกิจ การเข้าถึง การแลกเปลี่ยนความรู้ และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร ด้วยองค์ประกอบเหล่านี้ผนวกกับทัศนคติการทำงานที่มุ่งเน้นการสร้างความเจริญก้าวหน้าและการทำงานร่วมกันของบริษัท ทำให้เราสามารถสร้างสรรค์รูปแบบนวัตกรรมการนำเสนอ เพื่อปูแนวทางและทิศทางให้กับบริษัทของท่านในการหาโอกาสทางการตลาดให้กับธุรกิจและการลงทุนของบริษัทในภูมิภาคที่มีศักยภาพอย่างมากมายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นี้

เกินความคาดหวังของท่าน

ทุกสิ่งที่เราทำคือการออกแบบเพื่อให้การมีส่วนร่วมในงานของทั้งผู้จัดแสดงและผู้เยี่ยมชมเป็นการลงทุนที่ได้รับผลตอบแทนที่ดี เรายึดมั่นที่จะสร้างความสำเร็จให้เกินความคาดหวังของท่าน และมุ่งมั่นที่จะนำเสนอเวทีในการเข้าถึงตลาดที่มีคุณค่าสูงสุดสำหรับท่าน ในทุกงานแสดงสินค้าที่เราจัดขึ้น แผนการประชาสัมพันธ์ที่เป็นไปอย่างกว้างขวางที่ครอบคุลมถึง การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ไดเร็คเมล์ การจับคู่ทางธุรกิจ และการนำเสนอต่อภาคอุตสาหกรรมโดยตรง ถูกวางแผนในทุกๆงานแสดงสินค้าของเรา เพื่อให้เข้าถึงผู้รับฟังที่ตรงกลุ่มเป้าหมายที่สุด งานแสดงสินค้าของเราถือเป็นงานที่มีการออกแบบเฉพาะ จัดขึ้นสำหรับการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจ การพบปะเจรจา แลกเปลี่ยนประสบการณ์และแนวคิดทางธุรกิจ รวมถึงเป็นประตูสู่โอกาสในการพบปะร่วมมือกับลูกค้าทั้งรายเดิมและรายใหม่ เสมือนการสร้างและสานความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

จากการที่บริษัทได้นำแนวทางและขั้นตอนระดับโลกมาเป็นแนวทางในการจัดงานแสดงสินค้าของเราเพื่อให้เกิดความลงตัวกับปฏิทินการจัดงานนานาชาติ ท่านจะได้รับการรับประกันเสมอว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ท่านร่วมออกงานแสดงสินค้าหรือเข้าเยี่ยมชมงานแสดงสินค้าในทุกๆงานที่จัดขึ้นโดยกลุ่มบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ ท่านจะได้เข้าร่วมและพบปะกับบริษัทที่ดีที่สุดของโลกจากอุตสาหกรรมต่างๆที่มาร่วมออกงานกับเรา

เราคาดหวังคุณภาพ – เราส่งมอบคุณภาพ(เราสร้างงานที่มีคุณภาพ)

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้จัดงาน เยี่ยมชมที่นี่


Top