ภาพรวมโดยสังเขป

ชื่องาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2021
งานแสดงสินค้านานาชาติด้านโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู เครื่องมือ อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 10
วันและ เวลา 8 - 11 Sep 2021
สถานที่ BITEC Bangkok (Venue/Directions)
รอบการจัดงาน ทุกๆ 2 ปี (ครั้งแรก ในปี 2546)
ลงทะเบียนผู้ออกงาน สนใจร่วมออกงานโดยกรอกข้อมูล แบบฟอร์มใบสมัครออนไลน์ หรือ ติดต่อเราที่ ทีมงานโครงการ
ลงทะเบียนผู้เยี่ยมชมงาน

All visitors are required to register their visit. Admission is FREE for business and trade visitors.

กลุ่มผลิตภัณฑ์
 • อุปกรณ์เครื่องมือด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • เทคโนโลยีและการบริการอาคารสถานที่
 • อุปกรณ์เตรียมอาหารและครัว
 • เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
 • อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านทันตกรรม
 • การวินิจฉัยโรค
 • ระบบฆ่าเชื้อและกำจัดขยะ
 • อุปกรณ์ไฟฟ้าทางการแพทย์ / เทคโนโลยีทางการแพทย์
 • สิ่งทอ / การซักรีด
 • เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์
 • อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการ
 • วัสดุเวชภัณฑ์สิ้นเปลืองทางการแพทย์
 • เวชภัณฑ์ด้านจักษุแพทย์
 • เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสุขภาพ / เวชภัณฑ์ด้านข้อ กระดูกและกล้ามเนื้อ(ออร์โธปิดิกส์)
 • เวชภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม
 • บริการและสื่อสิ่งพิมพ์์
ผู้เยี่ยมชมงานกลุ่มเป้าหมาย
 • เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุข
 • ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล
 • แพทย์ (ศัลยกรรมและโรงพยาบาล)
 • บุคลากรด้านพยาบาล
 • เจ้าหน้าที่เทคนิคโรงพยาบาล
 • นักชีววิทยา นักชีวเคมี เจ้าหน้าที่เทคนิค
 • นักเคมีผสมยา เภสัชกร
 • นักกายภาพบำบัด
 • องค์กรฟื้นฟูสุขภาพ สถานดูแลผู้สูงอายุ/ผู้ป่วย
 • องค์กรเพื่อผู้พิการ
 • กลุ่มผู้ให้บริการด้านการดูแล (Care Service) และการช่วยเหลือตนเอง (Self-Help)
 • ผู้เยี่ยมชมจากภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้า
การเข้าเยี่ยมชมงาน อนุญาตเฉพาะผู้เยี่ยมชมงานภาคธุรกิจการค้าและบุคคลากรสายอาชีพที่ลงทะเบียนเท่านั้น
งานไม่ได้เปิดให้กับภาคสาธารณชนทั่วไป
การแต่งกาย ธุรกิจ
บริษัทตัวแทนในประเทศไทย

บริษัท เอ็กซโปซิส จำกัด

1755/3 โครงการซีดาร์ปาร์ค ซอยลาดพร้าว 94
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร. (66) 2559 0856 8
แฟ็กส์. (66) 2559 2893

อีเมล์: info@exposis.co.th

ผู้จัดงาน

บริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย (Messe Duesseldorf Asia Pte Ltd)

3 ฮาร์เบอร์ฟร้อนท์ เพลส
#09-02 ฮาร์เบอร์ฟร้อนท์ ทาวเวอร์ 2
สิงคโปร์ 099254

โทร. (65) 6332 9620
แฟ็กส์.: (65) 6332 9655 / (65) 6337 4633

อีเมล์: medicalfair-thailand@mda.com.sg

Top