คลังวีดีโอ

ยินดีต้อนรับเข้าสู่คลังวีดีโอ (Video Gallery) ของงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ เยี่ยมชมและเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมจากพื้นที่การจัดแสดงสินค้า

Antoine Nicol
Sales Area Manager
SCALEO Medical
Philipp Dupuis
Minister Counsellor, Head of the Economic and Trade Section
Delegation of the European Union
Patrick Treacy
Finance Director
DreamTec Software Limited
Paul Benton
Managing Director
Association of British Healthcare Industries
Robert Perry
Director
Precision UK
Rajiv Nath
Forum Coordinator
Association of Indian Medical Device Industry (AiMED)
Horst Giesen
Director, MEDICA
Messe Düsseldorf
Mickey Matsuoka
Manager, Medical Systems Group
Anest Iwata Corporation
Kim Mingyu & Lee Junyoung
Director, Sales & Marketing Group
YBrain
Kenichi Tamiya
Director, Biomedical Policy
Kobe Biomedical Innovation Cluster
Dr Atchaka Sibunruang
Minister of Science and Technology
Thailand
Dr Douglas Huang
President
EPED Inc
Goksel Gorkem
Ortobiomed
Günther Sucher
Commercial Counsellor
Advantage Austria Bangkok
Peter Molnar
Chief Sales Officer
DB Biotech
Gernot Ringling
Manager Director
Messe Düsseldorf Asia
Dr Robert Passas
President, EMEA & Asia Pacific
Chembio Diagnostics Systems Inc
Joris Moolenaar
CEO
Karify
Torsten Wagner
Manager / Deputy Head of Division
Bayern International
Antonio Cesari
LUMED Srl

Top