คำอธิบายสำหรับสื่อมวลชน

ยินดีต้อนรับสู่การบริการสำหรับสื่อมวลชนของเรา!

ที่เมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย เรามุ่งมั่นทุ่มเทที่จะนำเสนอข้อมูลข่าวสารล่าสุดของงานแสดงสินค้าให้กับเพื่อนสื่อมวลชนอันทรงคุณค่าของเรา และยินดีให้ความร่วมมือต่อข้อซักถามและการขอสัมภาษณ์ที่มีการขอมา ที่หน้าเพจบริการสื่อมวลชน (Media Service) เรามีข้อมูลหลากหลายแขนง เพื่อให้สื่อมวลชนได้พบกับ เอกสารประชาสัมพันธ์ ถ้อยแถลง โบรชัวส์ รายงาน และข้อมูลที่น่าสนใจอื่นๆมากมาย ท่านสามารถสมัครเข้าอยู่ในบัญชีรายชื่อสื่อมวลชนของเราเพื่อการรับรู้ข่าวสารอย่างต่อเนื่องของงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 ได้

ข่าวแจก/ข่าวประชาสัมพันธ์ (Press Releases) สำหรับผู้ร่วมออกงานและผู้เยี่ยมชมงาน

ท่านจะได้พบกับข่าวแจก/ข่าวประชาสัมพันธ์ล่าสุดเกี่ยวกับงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 ได้ที่นี่ ตลอดจนข่าวสารจากผู้ร่วมออกงานของเรา

คลังสื่อและวีดีโอ (Media and Video Gallery)

เรามีรูปภาพและวีดีโอทั้งในระหว่างงานและภายหลังงานของเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 ที่สามารถดาวน์โหลดได้ซึ่ง สื่อมวลชนสามารถนำไปใช้เสนอข่าวอย่างครอบคลุมและเหมาะสมได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

ห้องสำหรับสื่อมวลชน (Press Room)

ในระหว่างอยู่ที่งานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 เราได้จัดเตรียมห้องสำหรับสื่อมวลชน ณ สถานที่จัดงานพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆครบครัน ตั้งแต่แฟ้มข้อมูลเอกสารเพื่อการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารจากผู้ออกงานแสดงสินค้า ไปจนถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลพร้อมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต เราจัดเตรียมสถานที่ทำงานที่สมบูรณ์ครบครันให้กับเพื่อนสื่อมวลชนได้ใช้ เพื่อนำเสนอข่าวงานแสดงสินค้าได้อย่างครอบคลุม ที่ห้องสำหรับสื่อมวลชนนี้ สื่อมวลชนทุกแขนงสามารถส่งและกระจายข้อมูลข่าวสารไปยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้ให้ กรุณาติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมจากทีมงานสื่อมวลชนของเรา

เชื่อมโยงท่านกับผู้ร่วมออกงานแสดงสินค้า

แผนกสื่อมวลชนของบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในทุกด้านที่สามารถทำได้สำหรับผู้ออกงานแสดงสินค้าผ่านช่องทางการสื่อสารและการโฆษณาเผยแพร่ที่คัดสรรแล้ว เพื่อช่วยกระจายข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับบริษัทและผลิตภัณฑ์ที่นำมาจัดแสดง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเกี่ยวกับการเผยแพร่ข่าวสารของผู้ร่วมออกงาน ก่อนถึงวันแสดงจริงของงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 หรือในช่วงเวลาระหว่างที่กำลังจัดงาน เรายินดีที่จะช่วยท่านติดต่อสื่อสารและนัดพบกับผู้ร่วมออกงานตามที่ท่านต้องการ

การรับรองฐานะ: บัตรผู้สื่อข่าว / สื่อมวลชน

การรับรองฐานะผู้สื่อข่าวจะได้รับการอนุมัติก็ต่อเมื่อท่านแสดงบัตรประจำตัวผู้สื่อข่าว/สื่อมวลชนที่ยังไม่หมดอายุหรือหนังสือรับรองจากหัวหน้าบรรณาธิการ ที่ห้องสื่อมวลชน ณ สถานที่จัดงาน หรือส่งความต้องการออนไลน์ บัตรสื่อมวลชนจะออกให้กับสื่อที่ประสงค์จะทำข่าวงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 และต้องการเข้าไปในบริเวณจัดงานแสดง

ติดต่อทีมงานสื่อมวลชนของเรา

ถ้าท่านต้องการเอกสารและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 หรือบริษัทเมสเซ่ ดุสเซลดอร์ฟ เอเชีย หรือมีความต้องการหรือคำถามใดๆก็ตามเกี่ยวกับงานเมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 ทีมงานสื่อมวลชนของเรายินดีช่วยเป็นอย่างยิ่ง

Top