ผู้เยี่ยมชมงานกลุ่มเป้าหมาย

เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ ดึงดูดความสนใจอย่างมากต่อผู้มีอำนาจในการตัดสินใจจากทั่วภูมิภาค รายการประวัติคร่าวๆของผู้เยี่ยมชมงาน มีดังนี้:

ใครควรเยี่ยมชมงาน:

 • Health Ministry Officials
 • Hospital Managers and Employees
 • Doctors (Surgeries and Hospital)
 • Nursing Officers
 • Hospital Technicians
 • Biologists, Biochemists, Technicians
 • Dispensing Chemists, Pharmacists
 • Physiotherapists
 • Rehabilitation Organisations, Nursing Homes
 • Organisations for the disabled
 • Care Services & Self-help groups
 • Visitors from Industry and Commerce
 • Academic / Medical Institutions / Training Institutes
 • Elderly Care Establishments
 • Emergency Relief Organisations
 • Home Care Centres
 • Independent Care Givers
 • In-Home Nursing Care
 • Occupational Therapist
 • Real Estate Developers
 • Social Welfare Organisation

และอื่นๆอีกมาก ...

Top