ท่านจะได้พบกับอะไรบ้าง

ชมเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์ล่าสุดสำหรับสำหรับอุตสาหกรรมโรงพยาบาล การวินิจฉัยโรค เภสัชกรรม การแพทย์ และเวชศาสตร์ฟื้นฟู ที่งาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019

ที่งาน เมดิคอลแฟร์ ไทยแลนด์ 2019 ทั้งผู้ร่วมออกงานและผู้เยี่ยมชมงานจะได้พบกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และโซลูชั่นที่ครบครันและครอบคลุมที่สุดของอุตสาหกรรมด้านการแพทย์และการดูแลสุขภาพ ที่งานนี้จะเป็นศูนย์กลางจุดนัดพบกันของบุคลากรสายอาชีพของธุรกิจเพื่อพบกับนวัตกรรมล่าสุด และเรียนรู้เกี่ยวกับทิศทางแนวโน้มของอุตสาหกรรมในปัจจุบันและอนาคต

กลุ่มผลิตภัณฑ์:
 • อุปกรณ์เครื่องมือด้านอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
 • เทคโนโลยีและการบริการอาคารสถานที่
 • อุปกรณ์เตรียมอาหารและครัว
 • เทคโนโลยีสาระสนเทศและการสื่อสาร
 • อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ด้านทันตกรรม
 • การวินิจฉัยโรค
 • ระบบฆ่าเชื้อและกำจัดขยะ
 • อุปกรณ์อิเลกโทรเมดิคอล / เทคโนโลยีทางการแพทย์
 • ผ้า / การซักรีด
 • เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์เกี่ยวกับการแพทย์
 • อุปกรณ์ห้องทดลอง
 • วัสดุสิ้นเปลืองทางการแพทย์
 • เวชภัณฑ์ด้านจักษุแพทย์
 • เครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการฟื้นฟูสุขภาพ / เวชภัณฑ์ด้านกล้ามเนื้อ ข้อ และกระดูก(ออร์โธปิดิกส์)
 • เวชภัณฑ์ด้านเภสัชกรรม
 • บริการและสื่อสิ่งพิมพ์
REGISTRATION IS NOW OPEN!

Interested in learning more?

Receive regular and exclusive show updates and news about MEDICAL FAIR THAILAND 2019, Subscribe now!

Top